Att samarbeta om behov och förvÀntningar

Varför?

Att förstĂ„ vad Ă€ldre ’behöver’ och vad de ’vill’ möjliggör för individanpassade, ekonomiskt gĂ„ngbara och högkvalitativa innovationer. Med andra ord lösningar som slutanvĂ€ndaren faktiskt kommer att anamma.

Hur?

Sociala innovationer krĂ€ver bĂ„de problemlösning och meningsskapande. NĂ€r det gĂ€ller problemlösning fokuserar man pĂ„ nytta och funktion (vad en specifik innovation – produkt eller tjĂ€nst – gör och hur), medan meningsskapande handlar om att fokusera pĂ„ formen och skönheten (vad den innovationen betyder och för vem). 

Exempel av möjliga arbetssÀtt

photo eli
Fotoelicitering

Fotoelicitering Àr en metod som anvÀnder visuellt material för att fÄ fram kommentarer och spontana reflektioner frÄn deltagarna. Olika typer av visuellt material som anvÀnds brukar vara foto, video, mÄlningar, tecknade bilder, graffiti eller reklam.

Att samarbeta om en ny tjÀnst

Varför?

Ett tjÀnsteorienterat perspektiv innebÀr att man lÀgger uppmÀrksamhet Ät bÄde tekniska och sociala aspekter i dagens samhÀlle. Vidare krÀvs det Ätskilliga mÀnskliga, ekonomiska och materiella resurser för att den nya tjÀnsten ska vara hÄllbar och bli lÄnglivad: allt detta krÀver en gemensam insats.

Hur?

För att en ny tjÀnst ska bli gÄngbar sÄ krÀvs det att det byggs relationer mellan olika och relevanta aktörer (individer och organisationer), samt en ganska flexibel allokering av tid och resurser. Detta innefattar ett antal aktiviteter som syftar till att skapa motivation för aktörerna, sÄ att ett gemensamt synsÀtt skapas och ett samarbetsinriktat mindset utvecklas som kan hÄller i lÀngden.

 

Exempel pÄ möjliga tillvÀgagÄngsÀtt:

  • Genomförbarhetsstudier/förstudier
  • Piloter
  • Funktions- eller innovationsupphandlingar (som specificerar funktionen som en tjĂ€nst ska uppfylla)

Exempel av möjliga arbetssÀtt

concept sorting
Concept sorting

Concept sorting Àr ett disciplinerat sÀtt att gÄ igenom en mÀngd begrepp, organisera dem pÄ ett rationellt sÀtt och sedan gruppera dem i olika kategorier. Dessa begrepp genereras oftast fram under möten specifikt avsedda för ideation.

persona
Persona

Persona Ă€r en metod för att definiera och dokumentera potentiella anvĂ€ndares personligheter. Genom att analysera olika typer av potentiella anvĂ€ndare och gruppera dem utefter attribut som de delar sĂ„ definieras olika personas. Man kan alltsĂ„ se personas som olika typer av personligheter. Ett begrĂ€nsat antal personligheter, eller personas, skapas och betraktas sedan som representativa för mĂ„lgruppen för projektet. Detta urval av identifierade personas definierar och ramar in det utrymme för möjligheter som innovationsteamet kan fokusera pĂ„ för att skapa ett koncept. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan koncept som möter dessa personas’ behov och passar in i sammanhanget utformas.

user journey
User journey map

User journey map Àr en flödeskarta som visualiserar en slutanvÀndares steg genom dennes upplevelse av en tjÀnst, frÄn början till slut. Denna metod delar upp anvÀndarens resa i olika delar för att skapa insikter i möjliga problem som kan uppstÄ lÀngs vÀgen samt eventuella vidare möjligheter för innovation.

Att samarbeta om implementeringen

Varför?

Att realisera lösningarna Àr det sista steget i en lÄng process. Att samarbeta i denna fas ger oss möjligheten att se över förutsÀttningar och möjliga strategier för att utvÀrdera fördelar och nackdelar hos de alternativ som inte tidigare har diskuterats.HÀr bör deltagandet inte bara vara begrÀnsat till chefer och beslutsfattare i stort, utan de som utför arbetet bör ocksÄ involveras eftersom deras deltagande höjer processens legitimitet och ökar sannolikheten att den fullföljs.

Hur?

För att underlÀtta implementeringen behöver organisationer och medarbetare samarbeta gÀllande flera olika aspekter: testning av detaljer, genomförbarhet, gÄngbarhet, tekniska kravspecifikationer, samt identifiering och delning av de nödvÀndiga kompetenser som krÀvs för att fullfölja den valda strategin och planera utvecklingsprocessen.

 

Examples of possible means:

  • Riskanalys som en del av den projektledningsmodell som anvĂ€nds, vilket oftast görs i början pĂ„ implementeringsprocessen
  • Aktivitetslista som uppdateras under processen.
  • Den specifika projektledningsmodellen som specificerar roller (som t ex en styrgrupp) och milstolpar.

Exempel av möjliga arbetssÀtt

lego
LEGOÂź SERIOUS PLAYÂź

LEGOŸ SERIOUS PLAYŸ-metoden Àr en process för att moderera möten, kommunikation och problemlösning dÀr deltagarna leds genom ett antal frÄgor, för att successivt grÀva djupare och djupare inom ett visst omrÄde. Processen gÄr ut pÄ att varje deltagare fÄr tillgÄng till ett antal utvalda LEGOŸ-bitar och sedan bygger sina egna 3D-modeller som respons till de frÄgor som moderatorn stÀller. Dessa 3D-modeller utgör sedermera grunden för gruppdiskussioner, kunskapsöverföring, problemlösning och beslut.

LEGOÂź SERIOUS PLAYÂź method is a facilitated meeting, communication, and problem-solving process in which participants are led through a series of questions, probing deeper and deeper into the subject. Each participant builds his or her own 3D LEGOÂź model in response to the facilitatorÂŽs questions using specially selected LEGOÂź elements. These 3D models serve as a basis for group discussion, knowledge sharing, problem solving and decision making. 

open space
Open Space Technology

Open Space Technology Ă€r ett sĂ€tt att hĂ„lla möten, konferenser, internat och offentliga event som fokuserar pĂ„ en specifik uppgift eller ett viktigt mĂ„l– men som börjar utan nĂ„gon formell agenda, utöver en mer generell.