Att samarbeta med de Àldre

Varför?

Rent pragmatiskt för att Àldre personer utgör kÀllan till den kunskap och expertis som organisationer behöver för att kunna utforma effektiva tjÀnster. Ur en politisk synvinkel borde de Àven bli aktivt involverade i alla faser av processen sÄ att de fÄr möjlighet att sÀga sitt vad gÀller utformningen av de lösningar som kan komma att pÄverka resten av deras liv.

Hur?

Metoder bör vÀljas med hÀnsyn till hur vÀl de kan besvara de huvudsakliga utmaningarna och frÄgorna i de olika faserna av besluts- och designprocesserna. Det Àr ocksÄ viktigt att vara medveten om möjliga begrÀnsningar som vissa metoder kan medföra nÀr man samlar data. Vidare bör man beakta timing nÀr man planerar aktiviteterna: det Àr nödvÀndigt att vara flexibel och tÀnka pÄ hur exempelvis dÄligt vÀder kan pÄverka situationen nÀr det planeras aktiviteter som krÀver de Àldres nÀrvaro.

 

Exempel pÄ möjliga tillvÀgagÄngsÀtt:

 • TestbĂ€dd med en lista pĂ„ Ă€ldre som Ă€r intresserade av frĂ„gan
 • Informationsdagar för Ă€ldre, organiserade av kommunen, som för samman politiker, medarbetare, privata vĂ„rdgivare och företag
 • Hembesök frĂ„n kommunala medarbetare hos alla som fyllt 65
 • Demo-miljöer och mobila miljöer med demo-produkter med dedikerade medarbetare som samarbetar med pensionĂ€rsföreningar
 • Arbetsgrupper som bestĂ„r av medarbetare frĂ„n kommunen och representanter av civilsamhĂ€llet
 • Informationsmaterial skapat tillsammans av kommunen och representanter av civilsamhĂ€llet
 • PensionĂ€rsföreningar som proaktivt efterfrĂ„gar information frĂ„n kommunen
 • Representanter frĂ„n pensionĂ€rsföreningar som utför utvĂ€rderingar av vĂ„rdtjĂ€nster
 • PensionĂ€rsföreningar som skriver remissvar pĂ„ nya projekt/piloter

Exempel av möjliga arbetssÀtt

concept sorting
Concept sorting

Concept sorting Àr ett disciplinerat sÀtt att gÄ igenom en mÀngd begrepp, organisera dem pÄ ett rationellt sÀtt och sedan gruppera dem i olika kategorier. Dessa begrepp genereras oftast fram under möten specifikt avsedda för ideation.

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begrÀnsad period dÀr forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (sÄ mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

Passing ethnography is conducted over a limited period of time in which the researcher engages with and seeks as much as can reasonably be obtained, and undertaken with the complicity of the people studies.

open space
Open Space Technology

Open Space Technology Ă€r ett sĂ€tt att hĂ„lla möten, konferenser, internat och offentliga event som fokuserar pĂ„ en specifik uppgift eller ett viktigt mĂ„l– men som börjar utan nĂ„gon formell agenda, utöver en mer generell.

persona
Persona

Persona Ă€r en metod för att definiera och dokumentera potentiella anvĂ€ndares personligheter. Genom att analysera olika typer av potentiella anvĂ€ndare och gruppera dem utefter attribut som de delar sĂ„ definieras olika personas. Man kan alltsĂ„ se personas som olika typer av personligheter. Ett begrĂ€nsat antal personligheter, eller personas, skapas och betraktas sedan som representativa för mĂ„lgruppen för projektet. Detta urval av identifierade personas definierar och ramar in det utrymme för möjligheter som innovationsteamet kan fokusera pĂ„ för att skapa ett koncept. PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan koncept som möter dessa personas’ behov och passar in i sammanhanget utformas.

photo eli
Fotoelicitering

Fotoelicitering Àr en metod som anvÀnder visuellt material för att fÄ fram kommentarer och spontana reflektioner frÄn deltagarna. Olika typer av visuellt material som anvÀnds brukar vara foto, video, mÄlningar, tecknade bilder, graffiti eller reklam.

user journey
User journey map (kartan över slutanvÀndares resa)

User journey map Àr en flödeskarta som visualiserar en slutanvÀndares steg genom dennes upplevelse av en tjÀnst, frÄn början till slut. Denna metod delar upp anvÀndarens resa i olika delar för att skapa insikter i möjliga problem som kan uppstÄ lÀngs vÀgen samt eventuella vidare möjligheter för innovation.

Att samarbeta med andra professioner

Varför?

Medarbetare har olika professionella och yrkesrelaterade bakgrunder och Àr vana vid olika arbetspraktiker som motsvarar olika organisatoriska kulturer, strukturer, och tekniska sammanhang. En sÄdan mÄngfald leder till olika sÀtt att förstÄ vad ÀldrevÄrd borde handla om. Genom att omfamna sÄdana skillnader öppnar man upp för större möjligheter att skapa och leverera erbjudanden (produkter eller tjÀnster) med högt vÀrde, eftersom sÄdana erbjudanden bygger pÄ en gemensam förstÄelse av helheten nÀr det gÀller problem, behov och förvÀntningar.

Hur?

Det Àr viktigt att identifiera representanter av de organisationer som pÄverkas baserat pÄ deras kunskap av olika relevanta omrÄden. Olika faser kan krÀva att olika personer involveras för att generera fram den kunskap som behövs.

 

Arbetsgrupper med:

Exempel av möjliga arbetssÀtt

concept sorting
Concept sorting

Concept sorting Àr ett disciplinerat sÀtt att gÄ igenom en mÀngd begrepp, organisera dem pÄ ett rationellt sÀtt och sedan gruppera dem i olika kategorier. Dessa begrepp genereras oftast fram under möten specifikt avsedda för ideation.

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begrÀnsad period dÀr forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (sÄ mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

photo eli
Fotoelicitering

Fotoelicitering Àr en metod som anvÀnder visuellt material för att fÄ fram kommentarer och spontana reflektioner frÄn deltagarna. Olika typer av visuellt material som anvÀnds brukar vara foto, video, mÄlningar, tecknade bilder, graffiti eller reklam.

interview
Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer Àr en metod dÀr en mer informell intervjuguide anvÀnds, dvs att man utgÄr ifrÄn ett dokument med ett antal relevanta ÀmnesomrÄden och frÄgor som intervjuaren kan vÀlja att omformulera under intervjun (till skillnad frÄn att alltid stÀlla exakt samma frÄgor).

Att samarbeta med andra organisationer

Varför?

Sociala frÄgor relaterade till vÀlfÀrdstjÀnster Àr mÄngfacetterade och krÀver inte bara olika typer av kompetens, utan ocksÄ att olika aktörer agerar. Dessutom Àr det fördelaktigt om man skapar en positiv och stödjande miljö dÀr olika organisationer och föreningar samarbetar för att uppnÄ resultat som de inte skulle lyckas med individuellt. Ett sÄ brett utvecklat samarbete kan i sin tur lÀgga grunden för en framtrÀdande samarbetskultur.

Hur?

Det Ă€r nödvĂ€ndigt att röra sig i olika riktningar med olika attityder. Det finns inget enskilt sĂ€tt att genomföra initiativ. Olika nivĂ„er inom organisationer – högsta ledningen, mellanchefer, medarbetare – och representanter för de olika logiker som prĂ€glar verksamheten behöver involveras, med hĂ€nsyn till geografiska begrĂ€nsningar och de specifika mĂ„l som Ă€r satta.

 

Exempel pÄ möjliga tillvÀgagÄngsÀtt:

 • Redan existerande intresseorganisationer och företag: SKL – Sveriges kommuner och landsting 
 • Inera – ett företag för att utveckla gemensamma digitala lösningar som Ă€gs av SKL, kommuner, landsting och regioner
 • Politiska nĂ€mnder – HjĂ€lpmedelsnĂ€mnden
 • Strategiska dokument: Regional digital agenda
 • Lokala samarbeten mellan kommuner för att arbeta fram gemensamma upphandlingar
 • Gemensamma upphandlingar
 • Informella kontakter mellan personer i nĂ€rheten av varandra

Exempel av möjliga arbetssÀtt

ethnography
Korttids etnografi (passing ethnography)

Korttids etnografi genomförs under en begrÀnsad period dÀr forskaren engagerar sig i och samlar material om ett sammanhang (sÄ mycket som möjligt under den korta perioden). Detta möjliggörs genom delaktighet med de individer som studeras.

focus group
Fokusgrupp

En fokusgrupp Àr en gruppdiskussion som ofta startar med input (ett specifikt Àmne, olika bilder, m.m.d.) introducerat av forskaren.

interview
Semistrukturerade intervjuer

Semistrukturerade intervjuer Àr en metod dÀr en mer informell intervjuguide anvÀnds, dvs att man utgÄr ifrÄn ett dokument med ett antal relevanta ÀmnesomrÄden och frÄgor som intervjuaren kan vÀlja att omformulera under intervjun (till skillnad frÄn att alltid stÀlla exakt samma frÄgor).

The semi-structured interview is a method based on using an interview guide, which is an informal grouping of topics and questions that the interviewer can ask. 

lego
LEGOÂź SERIOUS PLAYÂź

LEGOŸ SERIOUS PLAYŸ-metoden Àr en process för att moderera möten, kommunikation och problemlösning dÀr deltagarna leds genom ett antal frÄgor, för att successivt grÀva djupare och djupare inom ett visst omrÄde. Processen gÄr ut pÄ att varje deltagare fÄr tillgÄng till ett antal utvalda LEGOŸ-bitar och sedan bygger sina egna 3D-modeller som respons till de frÄgor som moderatorn stÀller. Dessa 3D-modeller utgör sedermera grunden för gruppdiskussioner, kunskapsöverföring, problemlösning och beslut.