Ordlista

Definitioner

Samarbete: ”kan definieras, torrt, som ett utbyte i vilket deltagarna drar nytta av mötet” (Sennett, 2012, s 5)
 
Deltagarbaserad design (Participatory design): ”en process för att utforska, förstå, reflektera, skapa, utveckla, och stödja ömsesidigt lärande mellan olika deltagare genom kollektiv ’reflektion-i-handling’. Deltagarna brukar ta på sig de två huvudsakliga rollerna av användare och designer, där designern försöker lära sig användarens verklighet medan användaren försöker artikulera sina önskade mål och lära sig passande teknologiska medel för att kunna nå dem.” (Robertson, Simonsen, 2013, s. 2)
 
Begränsningar: ”Metoder där man rapporterar om sig själv, såsom dagböcker, kan ibland vara mindre framgångsrikt för att samla in användbar data eftersom vissa äldre deltagare kan ha begränsat korttidsminne, begränsad skrivkunnighet, eller förståelse av vilka data som bör skrivas ner. ”Att tänka högt”-metoder, som uppmuntrar deltagarna att berätta om deras tankar medan de försöker utföra en uppgift (ofta med hjälp av ICT), kan vara mindre bra för äldre på grund av de kognitiva kraven på att tolka och beskriva det de ser, tänker, och känner. Vissa äldre har också en tendens att ”vilja tillfredsställa”, vilket innebär att de kan reagera på ett överdrivet positivt sätt när de beskriver eller utvärderar teknik som de är tillfrågade använda” (Damodaran, Olphert and Sandhu 2012, s. 12).
 
Social innovation: ”nya idéer (produkter, tjänster och modeller) som möter sociala behov och samtidigt skapar nya sociala relationer eller samarbeten. Med andra ord handlar det om innovationer som både är bra för samhället och förbättrar samhällets förmåga att agera” (Murray, Caulier-Grice and missing part of the reference
 
Tekniska sammanhang: ” integrerar de tilltänkta IT-systemen med företagets existerande tekniska ramverk och villkor. Tätt kopplat till företagets IT-strategi” (Bødker, Kensing and Simonsen 2004, s. 90).
 
Timing: ”Äldre personer har en tendens att ta längre tid på sig att genomföra uppgifter och vill gärna läsa instruktionerna långsamt och noggrant innan de börjar en studie, så se till att det är avsatt tillräckligt med tid för det (…) Var även förberedd på att erbjuda deltagarna möjligheten att boka om forskningsaktiviteterna om vädret är dåligt” (Damodaran, Olphert and Sandhu 2012, s. 13).
 
Välfärdsteknik: ”är all teknik som på ett eller annat sätt förbättrar livet för de som behöver den. Tekniken används för att underhålla eller förbättra säkerhet, aktivitet, deltagande eller självständighet för äldre personer och/eller personer med funktionshinder” (Nordic Welfare Centre, https://nordicwelfare.org/en/welfare-policy/welfare-technology/).
 
Arbetspraktik: ”ett samlingsbegrepp för allt som ingår i användarnas arbete, inklusive funktion, uppgift, och process (varför, vad och hur). Även arbetsorganisering ingår som en del av begreppet – dvs det sätt på vilket arbetet är uppdelat och organiserat, produkter och tjänster levereras, samt vilka verktyg och material som används” (Bødker, Kensing and Simonsen 2004, s. 89).

References:

Bødker, K., Kensing, F. and Simonsen, J. (2004) Participatory IT Design. Designing for Business and Workplace Realities, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
 
Cottam, H., Leadbeater, C. (2004) Health: Co-creating services. Red paper 01, The Design
Council. Available a: https://www.designcouncil.org.uk/sites/default/files/asset/document/red-paper-health.pdf
 
Clarkson, J., Coleman, R., Keates, S. and Lebbon, C. (2003) Inclusive Design, Springer, London.
 
Damodaran, L., Olphert, C.W. and Sandhu, J. (2012) A Toolkit for Engaging Older People in Research, Design and Development of ICT Based Products and Services, in: http://sus-it.lboro.ac.uk/OP21_DigitalEngagementToolkit_Feb14.pdf 

Kumar, V. (2013) Design Methods, New Jersey, Wiley.
 
Manzini, E. (2015) Design, When Everybody Designs, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
 
Murray, R., Caulier-Griece, J. and Mulgan, G. (2010) The Open Book of Social Innovation, The young Foundation, NESTA (https://youngfoundation.org/wp-content/uploads/2012/10/The-Open-Book-of-Social-Innovationg.pdf).
 
Nordic Welfare Centre, “Welfare Technology”, in: https://nordicwelfare.org/en/welfare-policy/welfare-technology/

 
Nussbaum, M.C. (2011) Creating Capabilities. The Human Development Approach, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.
 
Sennett, R. (2012) Together: The Rituals, Pleasures, and Politics of Cooperation, Yale University Press, New Haven.
 
Simonsen, J. and Robertson, T. (2013) Routledge International Handbook of Participatory Design, Routledge, New York and London.